Rzut poziomy

Wysokość (H) [m]
Prędkość początkowa (V) [m/s]Aby utworzyć punkt pomiarowy należy kliknąć na wykres. Aby usunąć punkt należy kliknąć ponownie na dany punkt   

Zasięg rzutu: 0 [m]
Czas do momentu upadku: 0 [s]
Prędkość w momencie upadku: 0 [m/s]

Rzut ukośny

Kąt (a) [°]
Prędkość początkowa (V) [m/s]Aby utworzyć punkt pomiarowy należy kliknąć na wykres. Aby usunąć punkt należy kliknąć ponownie na dany punkt   

Zasięg rzutu: 0 [m]
Czas do momentu upadku: 0 [s]
Wysokość maksymalna: 0 [m]